Đất mẹ Quảng Bình khóc thương tướng Nguyễn Văn Man

Đất mẹ Quảng Bình khóc thương tướng Nguyễn Văn Man

17/10/2020
Phép màu đã không xảy ra với thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ – chiến sĩ ở Rào Trăng, ông đã ra đi trong sự tiếc thương vô hạn, đau xót của gia đình, đồng đội...