Thu mua phế liệu tại Khánh Hòa

Thu mua phế liệu tại Khánh Hòa

09/06/2022
Thu mua phế liệu tại Khánh Hòa – Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Khánh Hòa đang dần mạnh mẽ hơn. Hoạt động tại các khu công nghiệp, xưởng sản xuất, các công trình...