Thu mua phế liệu sắt thép quận Tân Bình

Thu mua phế liệu sắt thép quận Tân Bình

26/07/2022
Hải Đăng mua Phế liệu sắt thép lỗi thời, cũ hoặc hết vòng đời là thép đã bị loại bỏ khi các sản phẩm thép, (ví dụ: ô tô, thiết bị, máy móc, tòa nhà, cầu, tàu, đồ hộp,...