Thu mua phế liệu kim khí miền trung cũ

Thu mua phế liệu kim khí miền trung cũ

22/09/2022
Hải Đăng nhận Thu mua phế liệu kim khí Miền Trung cũ gồm Thép xây dựng, phôi thép, thép phế liệu…với giá cao tại Miền Trung, Khu vực Miền Tây, Tây Nguyên và trên cả nước… Chúng tôi hợp...