Thu mua phế liệu thép Đại Thiện Lộc cũ

Thu mua phế liệu thép Đại Thiện Lộc cũ

24/09/2023
Hải Đăng nhận Thu mua phế liệu thép Đại Thiên Lộc cũ gồm phế liệu Thép lá mạ màu, Thép lá, Thép ống chữ nhật, Thép ống đúc, Thép ống hàn mạ kẽm, Thép ống mạ kẽm, Thép ống...