CPG đạt doanh thu lớn từ việc bán máy phát điện tại Việt Nam

CPG đạt doanh thu lớn từ việc bán máy phát điện tại Việt Nam

Trong năm 2014, doanh thu từ mảng máy phát điện cummins của Tập đoàn Cummins Power Generation (CPG-Mỹ) tại thị trường Việt Nam đạt 16 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với năm 2013. Thông tin trên được nhà phân...