Thu mua phế liệu Thép Xuyên Á Cũ

Thu mua phế liệu Thép Xuyên Á Cũ

22/09/2022
Hải Đăng thu mua phế liệu thép Xuyên Á cũ gồm Thép Ống ( Ống Đúc – Ống Hàn ), Thép Tròn Đặc, Láp tròn đặc, Thép tấm nhập khẩu Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật – Hộp Vuông),...