Những chú ý tạm thời ngừng chạy máy phát điện

Những chú ý tạm thời ngừng chạy máy phát điện

Khi vận hành máy phát điện, bạn sẽ gặp một số trường hợp buộc phải ngừng chạy máy phát điện. Vậy trong trường hợp nào bạn phải ngừng máy phát điện ? – Nhiệt độ dầu và nước, hoặc...