Máy phát điện diesel lớn nhất thế giới

Máy phát điện diesel lớn nhất thế giới

Để những tàu container có thể di chuyển trên mặt biển, người ta cần những máy phát điện công nghiệp khổng lồ để cấp năng lượng cho chúng. Nhằm phục vụ cho điều này một cỗ máy phát điện diesel lớn nhất thế...