Máy phát điện công nghiệp có vai trò như thế nào

Máy phát điện công nghiệp có vai trò như thế nào

Con người đang sống trong thời đại của máy móc và các trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên quay lại lịch sử 200 năm trước, khi con người chỉ biết dùng lửa để thắp sáng, dùng trâu bò...