Magie là gì? Những điều cần biết

Magie là gì? Những điều cần biết

28/09/2022
Magnesi, tiếng Việt còn được đọc là Ma-giê (Latinh: Magnesium) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Mg và số nguyên tử bằng 12. Magie, giống như nhôm, là cứng và nhẹ,...