Kim loại và Nam châm: Giải thích đằng sau Sức hút Từ tính

Kim loại và Nam châm: Giải thích đằng sau Sức hút Từ tính

30/08/2022
Từ tính là đáng kinh ngạc; nó giống như phép thuật. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số vật liệu phản ứng với nam châm trong khi một số vật liệu thì không? Tại Phúc Lộc Tài, chúng...