Nếu Một Ngày Không Có Điện

Nếu Một Ngày Không Có Điện

Với những bạn trẻ đã quen với cuộc sống tiện nghi, hiện đại như ngày nay, chắc hẳn sẽ không bao giờ nghĩ đến đời sống của cha mẹ, ông bà mình trong những thập niên cách đây hơn...