Khái niệm rác hữu cơ – rác vô cơ? Cách phân biệt rác hữu cơ và vô cơ?

Khái niệm rác hữu cơ – rác vô cơ? Cách phân biệt rác hữu cơ và vô cơ?

24/09/2023
 Những loại phế liệu được công ty thu mua với giá cao:  Phế liệu công trình, đồng, nhôm nhựa, giấy, máy móc/ dây điện cũ hỏng, inox, thiếc, chì, sắt thép, kim loại, hợp kim,… Thời gian hoạt động...