T脥NH CH岷 TH脗N THI峄哊 V峄欼 M脭I TR漂峄淣G C峄 NH脭M

T脥NH CH岷 TH脗N THI峄哊 V峄欼 M脭I TR漂峄淣G C峄 NH脭M

24/09/2023
Nh么m l脿 m峄檛 kim lo岷 膽瓢峄 s峄 d峄g r峄檔g r茫i trong nhi峄乽 ng脿nh c么ng nghi峄噋. N贸 c农ng l脿 m峄檛 trong nh峄痭g kim lo岷 膽瓢峄 t谩i ch岷 ph峄 bi岷縩 nh岷 tr锚n to脿n c岷 – v脿 v矛 m峄檛 l媒 do ch铆nh...
H峄 kim nh么m v脿 nh峄痭g 膽i峄乽 c岷 bi岷縯

H峄 kim nh么m v脿 nh峄痭g 膽i峄乽 c岷 bi岷縯

24/09/2023
Nh么m l脿 nguy锚n t峄 ph峄 bi岷縩 th峄 ba (sau oxy v脿 silic), v脿 l脿 kim lo岷 ph峄 bi岷縩 nh岷 trong v峄 Tr谩i 膼岷. Nh么m chi岷縨 kho岷g 17% kh峄慽 l峄沺 r岷痭 c峄 Tr谩i 膼岷. Kim lo岷 nh么m hi岷縨 ph岷 峄﹏g...