Tổng quan về hệ thống ATS

Tổng quan về hệ thống ATS

ATS là hệ thống điều khiển dùng để chuyển tải nguồn tự động từ lưới điện chính sang nguồn điện dự phòng dùng MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP khi lưới điện chính xảy ra sự cố. Khi lưới điện...