Giá thép phế liệu

Giá thép phế liệu

12/09/2022
Các sản phẩm làm từ thép thì nhiều vô kể, từ đồ dùng cho đến các bộ phận của xe. Bởi vì điều này, bạn có thể tìm thấy số lượng lớn thép phế liệu trong và xung quanh...
Giá phế liệu ở đâu sau nửa đầu năm 2022?

Giá phế liệu ở đâu sau nửa đầu năm 2022?

30/08/2022
Nửa đầu năm 2022 đã kết thúc! Điều đó có nghĩa là đã đến lúc Hải Đăng tóm tắt các thị trường đã và đang ở đâu và chúng tôi nghĩ rằng họ đang hướng đến nửa cuối năm...