Thu mua phế liệu gang thép thái nguyên cũ

Thu mua phế liệu gang thép thái nguyên cũ

24/09/2023
Hải Đăng nhận Thu mua phế liệu gang thép thái nguyên cũ gồm Thép Cuộn, Thép Xây Dựng, Thép Thanh Vằn, Thép Cuộn Rút Dây Sae 1008, Thép Cốt Bê Tông Dạng Thanh, Thép Cốt Bê Tông Dạng Cuộn,...