Thu mua phế liệu GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH cũ

Thu mua phế liệu GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH cũ

24/09/2023
Hải Đăng nhận Thu mua phế liệu GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH cũ gồm thép hộp, thép hình, thép ống, thép tấm, sắt thép xây dựng, xà gồ, phụ kiện, …với giá cao tại trên cả nước…...