Dự báo giá đồng phế liệu tại ẤN ĐỘ: Ngày 15 tháng 10 năm 2022

Dự báo giá đồng phế liệu tại ẤN ĐỘ: Ngày 15 tháng 10 năm 2022

24/09/2023
Giá đồng phế liệu ở Ấn Độ hiện đang cao hơn đáng kể, được thúc đẩy bởi tăng trưởng nhu cầu từ Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu RIM của chúng tôi đã phân tích mối tương quan giữa...