Đồng nát sắt vụn bán đi

Đồng nát sắt vụn bán đi

01/10/2022
Đồng nát sắt vụn gọi chung là ve chai hay phế liệu được những người thu mua nhỏ lẻ thường gọi. Họ có cả một bài vè để thu mua đồng nát sắt vụn bán đi được thu âm...