Mất đồng bộ máy phát điện và cách hạn chế

Mất đồng bộ máy phát điện và cách hạn chế

Khi máy phát điện chính hãng bị mất kích từ, rotor máy phát có thể bị mất đồng bộ từ trường quay, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện. Vì vậy cần có biện pháp bảo vệ chống mất...