Bảng giá thu mua phế liệu

Bảng giá thu mua phế liệu

16/07/2022
Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất phụ thuộc vào nhu cầu chung của thị trường, số lượng, chất lượng và chủng loại hàng phế liệu, cũng như khoảng cách địa lý. Dưới đây là cập nhật giá...